V prostoru bývalého pohraničního pásma u staré obchodní cesty mezi Prahou a Vídní v místě původní celnice a nedaleko hraničního přechodu pro pěší Smrčná-Haugschlag vznikla zóna odpočinku, relaxace a klidu. Krajina s loukami, rozsáhlými lesy a rybníky propůjčila tomuto kraji příznačný název Česká Kanada.

Dlouhá doba nepřístupnosti hraničního pásma uchovala okolní krajinu bez větších zásahů lidské ruky.

Zahrada s vilou a apartmánovým domem a vlastní lesopark o rozloze téměř dva hektary se nachází na samotě u lesa v bezprostřední blízkosti přírodní rezervace rybníka Blanko nedaleko malého města Nová Bystřice.

Fotografie areálu a jeho okolí jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

Přírodní park Blanko CHKO Třeboňsko Přírodní park Homolka - Vojířov Přírodní park Česká Kanada Javořická vrchovina Naturpark Blockheide Hochmoor Schrems Heidenreichsteiner Moor Naturpark Thayatal-Dobersberg Mapa oblasti

Legenda: žlutá linka na mapě znázorňuje úzkorozchodnou železnici.

CHKO Třeboňsko

Malebná třeboňská krajina patří k nejkrásnějším oblastem jižních Čech. Nádhernou přírodu s rozhlehlými borovými lesy doplňuje unikátní síť rybníků, dochovaná vesnická architektura a historické město Třeboň. Díky mnoha cenným biotopům, ať už jde o rašeliniště s výskytem vzácných druhů rostlin a bezobratlých živočichů, rozsáhlé lesní porosty či rybníky, byla koncem 70. let podstatná část třeboňského území (700 km2) vyhlášena CHKO Třeboňsko a biosférickou rezervací.

Centrum českého rybníkářství
Třeboňsko je se svými 460 rybníky tradičním centrem českého rybníkářství. Historie rybníkářství na Třeboňsku je úzce spjatá s rodem Rožmberků, kteří zde působili ve 14. až 17. století. Za jejich podpory byla postavena podstatná část současné třeboňské rybniční soustavy včetně nejznámější vodních děl, jako jsou rybníky Svět a Rožmberk či umělý kanál Zlatá stoka. Tyto a další významné památky Třeboňska, které jsou spjaty s dlouhou tradicí rybníkářství, čekají na zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO pod názvem Třeboňské rybníkářské dědictví.
Historické památky
Centrem Třeboňska je historické město Třeboň, kde najdete také nejvýznamnější památky této oblasti v čele se Zámkem Třeboň a malebným historickým náměstím. Místní krajinu doplňují půvabné vesnice a vesničky se zachovalou lidovou architekturou, z nichž některé jsou vesnickými památkovými zónami (např. Kojákovice, Bošilec, Ponědřážka, Pístina).

Zdroj: www.trebonsko.cz

Přírodní park Homolka - Vojířov

Přírodní park Homolka-Vojířov, který vznikl v roce 1994, se rozprostírá na rozhraní dvou odlišných geomorfologických celků - Třeboňská pánev a Javořická vrchovina.

Krajinný ráz
Jednotlivé části parku jsou velmi různorodé. Zatímco západní části dominují rybníky a jižní části rašeliniště, ostatní území pokrývá převážně smíšený les s převládajícím bukem. Nejdůležitější rostlinné druhy ukrývá přírodní rezervace Fabián, ale mnoho významných druhů rostlin roste i jinde. Ze vzácných a ohrožených živočichů tu žijí čáp černý, holub doupňák, výr velký, sluka lesní, kulíšek nejmenší, sýc rousný a například los evropský.

Turistika
Přírodní park Homolka-Vojířov nabízí neobvyklý krajinný ráz a tradiční architekturu. Díky své poloze u hranic, která v minulosti bránila rozvoji oblasti, se park podobně jako Česká Kanada nachází v nádherné přírodě.

Zdroj: Oficiální webová prezentace Nová Bystřice http://new.novabystrice.cz/

Přírodní park Česká Kanada

Přírodní park Česká Kanada vznikl v roce 1994. Park leží převážně v geomorfologickém celku Javořické vrchoviny na rozloze 291 km2 a ohraničují ho města Nová Bystřice, Kunžak, Slavonice a Jindřichův Hradec. Průměrná nadmořská výška se pohybuje mezi 550 a 650 m a nejvyšší horou je Vysoký kámen (738 m n. m.).

Krajinný ráz
Tato oblast bývá nazývána Českou Kanadou díky krásné přírodě, rozsáhlým lesům a mnoha vodním nádržím. Park je bohatě protkán sítí vodních ploch a toků převážně přírodního charakteru (Koštěnický potok, říčka Dračice, Hamerský potok) a probíhá jím hlavní evropské rozvodí Labe - Dunaj.

Turistika a sport
Česká Kanada je krajinou s osobitým kouzlem a atmosférou. Zatímco v létě lákají místní rybníky a jezera ke koupání, rybaření nebo vodním sportům a počasí zve ke golfu (v blízkém okolí na území Nové Bystřice a sousedního Rakouska naleznete 81 jamek), k cyklistice, výletům či návštěvám památek, v zimě se tu díky výborným sněhovým podmínkám a dobře udržovaným běžeckým trasám můžete věnovat jízdě na běžkách.
Krásnou a dochovanou oblast parku Česká Kanada, který dříve tvořilo nedostupné hraniční pásmo, zdobí mnoho historických pamětihodností a zajímavých přírodních úkazů. Za návštěvu stojí hrad Landštejn, kostel v Klášteře, Muzeum čs. opevnění, zaniklá středověká ves Pfaffenschlag, malebný Telč nebo zámek Červená Lhota. Nenechte si ujít také místní naučné stezky (Graselova, stezka 20. století, stezka vyznání, textilní stezka, stezka Senotín) a zejména úzkorozchodnou trať, která je výborným tipem na nenáročný výlet místní krajinou a nadchne zejména děti. Při vycházkách do lesa vás na pěšinách omámí vůně hub a borůvek a dostanete příležitost obdivovat tajuplná skaliska a viklany, lesní rybníčky a nádherné scenérie. V České Kanadě můžete spatřit také mnoho ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů, např. jalovec obecný, plavuník, plž vrásenka pomezní, tesařík, skokan krátkonohý a ostronosý, zmije obecná, ještěrka živorodá, čečetka zimní, ořešník kropenatý, vydra říční a další.

Zdroj: Oficiální webová prezentace Nová Bystřice http://new.novabystrice.cz/

Javořická vrchovina

Přírodní park Javořická vrchovina vznikl v roce 2004. Tato zalesněná kopcovitá oblast se rozprostírá ve výškách 600 až 830 m. Místní krajina si díky minimálním zásahům člověka zachovala svůj původní charakter a panenskou přírodu. Na mnoha místech dodnes stojí selská zástavba, která společně s okolní krajinou vytváří ojedinělý krajinný ráz.   

Zdroj: Mikroregion Dačicko www.m-dacicko.cz

Přírodní park Blanko

Přírodní rezervaci Blanko tvoří stejnojmenný lesní rybník, který se rozkládá na území o rozloze 11,7 ha pouhých 200 m od státní hranice s Rakouskem a současně 2 km jihozápadně od Nové Bystřice.

Rezervace, která byla vyhlášena v roce 1998, leží ve výšce 596 – 599 m, ukrývá bohatou faunu a flóru a je obklopena jehličnatým lesem s příměsí břízy, olše a dubu. Na východním břehu rybníka se nachází menší slatinné rašeliniště, díky němuž má koupání v rybníce blahodárné účinky na pokožku a uleví také revmatickým kloubům. Rezervace sousedí také s nejlesnatějším regionem Rakouska, jehož vesnice jsou označovány za vzdušné lázně. 

Blanko je domovem ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů. Mimo jiné zde naleznete orobinec úzkolistý, rákos obecný, ostřice, třtinu šedavou, bublinatku jižní, smldník bahenní či vrbu pětimužnou. Lokalitu obývá také 20 druhů vážek, vzácný druh podkorního brouka, rosnička zelená či blatnice skvrnitá atd. V okolí hnízdí chřástal, moták pochop, čírka modrá a bekasina otavní.

Po rezervaci byl pojmenován i náš lesní penzion Blanko, který se nachází na severozápadním břehu rybníka v prostorách bývalé celnice. Z útulně zařízených pokojů našeho apartmánového domu a vily to budete mít k rybníku, co by kamenem dohodil.  

Zdroj: článek Přírodní rezervace Blanko

Naturpark Blockheide

Přírodní park Blockheide v severozápadní části Waldviertelu, kde se „viklají kameny“, je v Rakousku v mnoha ohledech zcela ojedinělý. Místní krajinu tvoří obrovské žulové balvany, březové lesíky, borovice, vřes a rybník. Ohromující balvany mají výmluvná jména, např. Ďáblova postel, Ďáblův bochník chleba nebo Skřítkův kámen...  Podobně unikátní je i svět místní fauny a flóry. Oblast byla vyhlášena přírodním parkem v roce 1979.
Četné turistické stezky, z nichž většinu projedete bez problémů i s dětským kočárem, vás provedou lesy, kolem rybníků a bývalých kamenolomů k viklanům, skalním blokům, idylickým prostranstvím této oblasti. 


Uprostřed parku stojí vyhlídková věž s nádherným panoramatickým výhledem a také informační centrum, v němž se dozvíte zajímavosti o vzniku této lokality a jejích 300 milionů let starých balvanech. Kousek odtud je přírodní dětské hřiště s čertovou skluzavkou, šplhadlem, mysliveckým posedem a kamenným labyrintem. Můžete tu uspořádat piknik s grilováním (použití grilu je třeba ohlásit u pokladny) nebo si dát něco na zub v občerstvení "Schutzhaus Blockheide".

Naučná stezka o zpracování žuly popisuje historii práce kameníků a představí také několik uměleckých děl. V geologickém skanzenu se seznámíte s různými druhy hornin, které se těží severně od Dunaje v Dolním Rakousku. Na ekologické turistické stezce nazvané Beruščina cesta se vydáte za zbytky místních biotopů, okusíte harmonii staré rolnické kulturní krajiny a pochopíte význam neporušených přírodních ekosystémů s rozmanitými živočišnými a rostlinnými druhy.

Pokud plánujete výlet do této lokality, můžete využít místní úzkokolejky a vydat se do Gmündu z Litschau vlakem taženým parní nebo naftovou lokomotivou (přeprava kol zdarma). Čeká vás nezapomenutelný výlet malebnou dolnorakouskou krajinou, který vás vrátí do dob dávno minulých. Pozor, úzkokolejka jezdí jen v určité dny. Další informace včetně jízdního řádu a ceníku naleznete na stránkách www.waldviertlerbahn.at/.  

Zdroje: www.blockheide.at/, www.naturparke.at/, www.mamilade.at/

Hochmoor Schrems

Národní park Hochmoor u Schremsu je překrásnou tichou rašelinnou oblastí s různými regeneračními stádii rašeliniště. Tato přechodná stádia oplývají úrodnou půdou a pestrou faunou a flórou. Park má rozlohu přibližně 300 ha, z toho 119 ha bylo vyhlášeno chráněnou oblastí, a v Dolním Rakousku nemá konkurenci.

Hochmoor nabízí velmi působivý zážitek při odhalování několik set let trvajících a ne vždy bezproblémových zásahů člověka do místního prostředí. Návštěvníci tu na vlastní kůži pocítí, jak příroda získala zpět do své moci těžbou poničené rašeliniště, aniž by při tom ohrozila bahenní faunu a flóru.
      
4,5 km dlouhá okružní stezka parkem začíná a končí na parkovišti u rašelinného koupaliště, kde se rovněž nalézá Podvodní říše Schrems a informační centrum. Cesta vede podél „Žebříku do nebe“, asi 20 m vysoké rozhledny od architekta Manfreda Rapfa odhalující nádherný výhled do kraje, a vodních ploch starého rašeliniště k dřevěnému chodníku, který vás dovede na otevřené rašeliniště. Zpět na parkoviště se vrátíte po cestě vinoucí se kolem lesa a polní krajinou. Podél cesty se nachází několik informačních tabulí v němčině s informacemi o zvířatech a rostlinách žijících v této lokalitě.

Rašeliniště obývá mnoho cenné fauny a flóry. Ve vodách starého rašeliniště a bývalých odvodňovacích kanálech žije vzácný skokan ostronosý. Můžete tu spatřit malou podvodní masožravou rostlinu bublinatku a na hladině tůní kosatce a stulíky žluté. A při troše štěstí zahlédnete také rosnatku, jednu z mála domácích masožravých rostlin.    

Za pozornost stojí také přírodní památník „Visící kámen“, viklan, který jen na několika místech přiléhá k velkému kusu žuly. 

Zdroje: www.schrems.at/, www.mesto-trebon.cz/, www.mamilade.at/ 

Heidenreichsteiner Moor

Srdcem tohoto 30 ha parku je rozsáhlá bažina v blízkosti města Heidenreichstein v severozápadní části rakouského Waldviertelu. Otevřený močál a bažinný les na okraji rybníka Winkelauer odhalí 10 000 let dlouhou historii zcela unikátní fauny a flóry, která se přizpůsobila životu v bažině. V této oblasti zdomácněl např. rašeliník, suchopýr, bezkolenec, brusnice a domácí masožravá rostlina rosnatka.

Parkem vás provedou 2 turistické stezky (3km naučná stezka napříč bažinou a 4km stezka kolem rybníka), které lemují informační tabule v němčině, keltský horoskop a umělecké instalace. Nejpozoruhodnější část cesty vede po dřevěném chodníku přímo nad močálem. Stezky projedete bez problémů i s dětským kočárem.

Pokud vystoupáte na vyhlídku, pokocháte se výhledem na rybník a jeho opeřené obyvatele. V parku vás čeká také nově vytvořený prostor věnovaný ‚bahennímu osvěžení‘, kde se děti i dospělí mohou naboso brodit močálem, a na vlastní kůži se tak seznámit s jeho mazlavým dnem. A odpočinout si můžete nejen u rybníka, zvoucího ke koupání, ale také u přírodního památníku „Visící kámen“, tvořeného několika obrovskými kusy žuly, který je kultovním a tajemným místem ovládaným nadpřirozenými silami.
 
Pokud plánujete výlet do této lokality, můžete využít místní úzkokolejky a vydat se do Heidenreichsteinu z Litschau vlakem taženým parní nebo naftovou lokomotivou (přeprava kol zdarma). Čeká vás nezapomenutelný výlet malebnou dolnorakouskou krajinou, který vás vrátí do dob dávno minulých. Pozor, úzkokolejka jezdí jen v určité dny a při odjezdu z Litschau budete muset jednou přestoupit. Další informace včetně jízdního řádu a ceníku naleznete na stránkách www.waldviertlerbahn.at/.  

Další informace: www.naturparke.at

Zdroj: Österreichische Naturparke www.naturparke.at

Naturpark Thayatal-Dobersberg

V severní části Waldviertelu leží přírodní park Dobersberg o rozloze asi 200 ha. Místní krajinu tvoří přírodní lužní lesy, vlhké louky a pole lemující meandry líně plynoucí řeky Thaya. Romantické stezky a pěšiny lemují rameno řeky a vinou se loukami směrem k zalesněnému horskému hřebenu.

Lesní stezka
Výchozím bodem zhruba dvou hodinové okružní procházky parkem je parkoviště u cedule označující konec města Dobersberg na silnici směrem na Waidhofen. Zpočátku vás červeně značená cesta zavede na naučnou lesní pěšinu s domácími a exotickými odrůdami stromů, k oboře s daňky, kozami a ovcemi a k včelínu. Nedaleko odtud naleznete dětské hřiště a park vodní zvěře „Alte Thaya“, který obývají kachny a husy.

Pak půjdete kousek cesty podél ramene řeky, a až překročíte dřevěný můstek přes řeku Thaya, ocitnete se u piknikového místa s grilem. V zimě tu lyžařský vlek dopravuje malé i velké lyžaře nahoru na svah. 

Po tzn. lovecké stezce projdete levým záhybem okruhu a vrátíte se k lyžařskému vleku. Pokud půjdete lesem stále po červené, dojdete až k oboře s divočáky – při pěkném počasí budete mít z místního posedu krásný výhled do kraje. Zbytek trasy vás povede cestou, kterou jste přišli, přes dřevěný můstek až k výchozímu bodu.

Kapradinová stezka
V parku se trochu stranou nalézá také Kapradinová soutěska. Jedná se o naučnou stezku se skálami a bažantími voliérami.

Arena Geomantica
Na proutkařské nebo mravenčí stezce a v geomantické aréně mohou zvláště citliví návštěvníci pocítit zemskou energii. Arena geomantica je silovým a meditačním místem, které tvoří energetický kruh o průměru 40 m. Arenu ohraničuje 16 kamenů směřujících od středu kruhu na východ, jih, západ a sever a také na SV, JV, JZ a SZ. Pozitivní energie probíhá polarizovanými kameny, na které si můžete sednout, ve směru hodinových ručiček. Celek doplňují 4 kameny umístěné vně kruhu. Do energeticky silně nabitého centra kruhu, v němž je umístěna kamenná deska, vede 400 m dlouhá pravotočivá spirála. Centrálním kamenem probíhá geomantická linie farního kostela.

V parku dále naleznete infocentrum, obchod, muzeum (pátek, sobota, neděle od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod.) a centrum opálů (dendritický opál z Dobersbergeru).

Další informace: www.naturparke.at

Zdroje: Österreichische Naturparke www.naturparke.at, Zukuftsraum Thayaland www.zukunftsraum-thayaland.at

Penzion se nachází v obci Nová Bystřice  v Jižních Čechách

Objednat ubytování v penzion Česká Kanada, penzion Nová Bystřice, ubytování Česká Kanada, ubytování Jižní Čechy Objednat ubytování Tisknout stránku - penzion Česká Kanada, penzion Nová Bystřice, ubytování Česká Kanada, ubytování Jižní Čechy Tisknout stránku

Vítejte na našich stránkách!

 

Možnost rezervace letních termínů je zahájena. Doporučujeme rezervovat rychle :)Kontaktujte nás viz níže.

731 506 604

info@blanko.cz 


FB: Penzion Blanko

IG: penzion_blanko